Filter till akvarium

Filtrering är ett av akvaristikens hörnpelare. Det handlar egentligen inte om att ha det största och dyraste filtret. Det handlar mer om att förstå principerna för reningen. Vad händer i filtret? Varför blir mitt vatten inte rent? Filtret blir fort igensatt. Vi skall försöka bena ut några mekanismer som hjälper oss att hålla ett rent akvarium.

Fluval FX6

Vad skall man välja? Ytter- eller innerfilter?
Det är för och nackdelar med bägge. Och givetvis begränsningar i vissa fall. Som så mycket annat så handlar det ibland om att man måste välja och kompromissa. Innerfiltret kan ta för stor plats inne i akvariet. Ytterfiltret tar plats utanför.

Eheim Aquaball

I de flesta fall håller vi ett antal fiskar i en förhållandevis liten volym av vatten jämfört med fiskarnas naturliga miljö. Påverkan på vattnet blir då stor och förändringar i vattnets tillstånd kan gå mycket fort. Det gäller då att det vi kan påverka görs med största försiktighet och under kontrollerade former.

Vi påverkar bland annat.

  • Antal individer i akvariet.
  • Hur mycket mat eller annat organsikt material vi tillför akvariet.
  • Hur mycket nytt vatten vi tillför
  • Vilken filtrering och hur effektiv är den.
  • Och massor av andra parametrar men ovanstående är några av de viktigaste
Svaret på ovanstående frågor ger oss någorlunda bra svar på vad och varför saker händer med vattnet under normala betingelser.

Mekanisk filtrering

Storleken på akvariet och mängden vatten i det avgör i många fall hur mycket fisk du kan ha i akvariet. Det skiljer sig väldigt från art till art. Men om vi fokuserar på storleken så kan man kort säga. Många fiskar äter mycket och lämnar mycket avföring ifrån sig. Detta påverkar i högsta grad vattnet. Så ett balanserat antal individer i förhållande till volym är det man kan påverka.

Biologisk filtrering

Hur mycket och vad för slags mat ger vi våra akvariefiskar påverkar vattnet. En parameter är givetvis mängden mat vi ger. En annan är vad vi ger. Animaliskt eller vegetabiliskt har en skillnad när det gäller hur mycket vattnet kan ta emot av organiskt material. Kött påverkar vattnet mer än vad vegetabilier gör. Mängden mat och vad för mat är det vi påverkar

Kemisk filtrering