Nematoder

  • Bekrivning
  • Livscykel
  • Behandling
  • Förebyggande
Sera Nematol
JBL Nedol
eSHa NDX

Nematoder (Camallanus cotti.)

Det finns ett flerfalt olika sorters Nematoder som angriper djur. Den vanligaste för vår del som håller på med akvarier är Camallanus cotti. Den har sitt ursprung från Syd Ostasien och angriper i stort sett alla fiskarter som hålls i akvarium. Möjligen med en övervägande risk för arter av levandefödare, vissa arter av ciklider och labyrintfiskar. Den för Camallanus gynsamma miljön gör att den är väldigt svår att utrota. Den behöver, till skillnad från parasiter inte något värddjur för att överleva utan kan ligga i "dvala" i grus och i sediment under lång tid. Mer om detta längre ned i texten.
Denna Nematod är ca 0,5 till 1,5cm lång i vuxen ålder. Honan är den längre kan i undantagsfall bli längre. Vanligen kring 1cm. Den är ca 0,3-0,5mm tjock och ljusbrun till färgen. Färgen kommer från den angripnes hemaglobin som färgar kroppen mer åt det röda hållet. Utan denna färg är Nematoden mer ljust genomskinlig. Nematoden angriper ytan med två stycken "klaffar" reglerade av en muskelrörelse. Denna muskelrörelse gör att klaffarna öppnar och stänger och på så sätt klamrar sig fast vid den angripna ytan. I fiskarnas fall på dess tarmväggar. Här kan den suga föda/blod från fisken och på sätt fortsätta sin livscykel.

Nematoden har en livscykel i tre steg.

  1. Frisimmande Nematod. Den lilla frisimmande nematoden fästser sig på ett underlag i miljön, sand, växter, stenar mm. Här hittas den och äts av mindre vattendjur såsom, cyklops, mygglarver, gammarus mfl. Artemia får anses som fria från dessa Nematoder då miljön där artemian lever inte är optimal. Alternativt till detta steg är att den frisimmande nematoden äts av en fisk direkt. Den börjar genast att livnära sig på sitt värddjur och växer sig större inne i värddjurets kropp.
  2. Efter en tid. Uppskattningsvis någon vecka eller två har den nått en fullvuxen storlek och övergår till ett larvstadie inne i värddjurets kropp.
  3. Det tredje steget börjar här med att larverna ger sig av från värdjuret. Detta kan ibland ses som en röd mask från fiskens stjärt. Denna fullvuxna mask sprider sina larver i akvariet och cykeln börjar igen. De flesta Camallanus kan inte fullfölja sin livscykel utan värddjur. Dock har Camallanus cotti utvecklats så att vuxna hondjur ensamma kan producera larver i första utvecklingssteget och letar direkt upp ett värdsdjur och fortsätta sin cykel..

Behandling

Nematoder av olika slag är ett av akvaristens värsta farhågor. Och som alltid så är det förebyggande som är den absolut bästa behandlingen. Har själv fått se vuxna guppy avelshonor bli fullständigt sönderätna av nematodangrepp. Dessa kom med levandefoder från en dam med planterad fisk. Vi gör alla våra misstag. Och ibland gör vi dom flera gånger.
Men vad skall man då göra om angreppet är ett faktum. Då Nematoderna har en livscykel på några dygn beroende av temperaturen är det nödvändigt med att behandla under en tid. Se på sidans topp vilka medel vi kan erbjuda. Personligen föredrar jag Sera Nematol. Dock är det också detta medel som är starkast och sätter även ned friska fiskars kondition. Jag har med framgång behandlat sjukdomen med att sortera ut de djur som är mest angripna och sedan lyft över de övriga i ett behandlingskar. Det smittade karet har jag behandlat under ca 1 vecka för att få bort larver av första stadiet. De kan ju inte överleva någon längre tid utan värddjur. Efter detta har jag kokat sanden och rengjort karet grundligt med varmt vatten och rengöringsmedel.  

Förebygga

Om någon gång man skall vara försiktig vid inköp av nya fiskar så är det nu. Se över alla akvarier i affären och var kritisk om du ser något misstänkt. Såsom avmagrade fiskar eller dessa röda små maskar i sjärtregionen på någon fisk. Väl hemma är det som vanligt karantän på 1 vecka som gäller.
Den största smittkällan är dock cyklops, mygglarver, mindre kräftdjur fångade från dammar med fisk. Räkna med att alla fiskar i fritt vatten är smittad. Så leta upp en mindre damm, stillastående vattendrag eller vattensamling utan tillflöde och risk för fiskbestånd när du fångar levandefoder till dina fiskar. Alternativt är att köpa odlat levandefoder från säker plats eller fryst alternativ.