Vita pricksjukan

 • Vad är vita pricksjukan?
 • Hur förebygger man vita pricksjukan?
 • Vilka medel botar eller förhindrar vita pricksjukan?
Sera Costapur
Sera Protazol
Exit
JBL Punktol

Du hittar ovanstående mediciner verksamma mot vita pricksjukan på www.fiskfoder.se eller klicka på bilden.

Vita pricksjukan. (Ichthyophthirius multifilis)

Kanske den vanligaste sjukdomen i ett akvarium. Sjukdomen orsakas ev en protozoa, (encellig organism). Den finns i alla förekommande vattendrag och orsakar stor skada. Att den är så vanligt förekommande i akvarium kan tänkas bero på den begränsade ytan som fiskarna lever på och den stress som orsakas av yttre påverkan. Flytt, vattenbyte, snabba temperaturändringar mm.
Många menar att denna encelliga organism (ich) finns i de flesta akvarier men bryter ut och drabbar fiskarna när de utsätts för någon form av påverkan enligt ovan. Detta är förekommande, inte minst när man just köpt sina fiskar och tar hem dom. Fisken blir stressad och tappar en del av sitt immunförsvar och är då mer åtkomlig för sjukdomar.
Man känner igen sjukdomen på att de får små, 0,5-1,5mm vita prickar. Man kan likna dem vid små saltkorn. Dessa prickar uppträder vanligtvis på hela fiskens kropp men kan i visa fall angripa endast, exempelvis fenorna, gälarna.
Ich som hittills har befunnit sig latent i akvariet angriper fiskarna och börjar "äta" på fiskens kropp. Den kommer att krypa under det översta tunna lager på fisken och skyddas då från medicinering. Under sitt skyddande lager växer nu Ich till vuxen storlek. Vid detta stadie lämnar den nu fisken och faller ned till botten. I detta skede börjar denne dela sig i tusental inne i sin kropp. Hastigheten på delningsförloppet är temperaturberoende men den "optimala" temperaturen är mellan 25-27 grader. Då tar delningen ca 8 timmar. Efter denna tid kommer kroppen att brista och frigöra 1000tal nya ich redo att leta värddjur. Hittar den inget värddjur kommer ich att dö inom 48timmar. Det är i detta skede när organismen befinner sig fritt i vattnet som medicinering har absolut störst möjlighet att lyckas. Följ instruktionerna på bipacksedeln noga och medicinera hela tiden enligt instruktionerna. Det gäller att medicinera i fönstret då organismen svävar fritt utan värdjur. Studier visar att medicinering vid en viss ökning av temperaturen är gynsam. Var dock vaksam på fiskarnas reaktion och höj inte temperatuen mer än någon grad över deras normala levnadstemperatur. Andra biverkningar av förhöjd temperatur kan också uppstå. Exempelvis sämre syresättning i vattnet.
Märk att organismen mycket väl kan fästa på alla ytor och man måste verkligen se till att inte använda håvar, växter mm utanför ett angripit kar.

Livscykel Ichthyophthirius

Organismens livscykel.
1. Organismen växer under skinnet på fisken
2. Vuxen organism lämnar värddjuret
3. Organismen producerar nya encelliga organismer.
4. Kroppen brister och nya organismer strömmar ut.
5. Dessa fäster på värddjur och cykeln är sluten.

Neontetra med vita pricksjukan

Behandla

Behandlinge av ich är inte så komplicerad. Då vi känner till dess livscykel och lite olika parametrar har vi god koll på förloppet. Det man skall komma ihåg är att man behandlar ju inte fisken. Man behandlar akvariet. De ich som sitter på fiskens kropp är ju inte åtkommliga för behandling i det stadiet. Därför är det viktigt att behandlingen vara under hela cykeln. Detta tar under normala förhållande 25-27grader ca 48timmar. Märk att sänker man temeperaturen någon grad förlänger det cykeltiden. I vissa fall vid temperatur kring 21-22 grader upp till någon vecka.
Vi kan behandla ich på lite olika sätt. Ett sätt, personligen tycker jag är det bästa, är att behandla det akvariet som blivit angripit utan att flytta fisker eller något annat. Var uppmärksam på att allt i akvariet kan/är smittat. Grus, filter, håvar, stenar växter. Allt. Även dina händer kan teoretiskt bära på ich under en kort tid. Att tänka på när man står där och doppar händerna i lite olika kar.
Vi kan också välja att flytta de/den angripna till ett behandlingskar men fortfarande har man ich kvar i det ursprungliga. Tillika ett kar som måste tömmas eller behandlas efter fisken. stillfrisknande.
Medel att behandla är flera. Innan tillverkarna böjade forska och tillverka speciella medel använde man flitigt formalin eller malakitgrönt. Copparlösningar med metylenblått mm var också medel man använde. Jag går inte in på dessa här då det idag finns ett antal bra verkningssamma medel för behandling.
Viktigt i alla behandlingar är att noga följa instruktionerna på medföljande bipacksedel. Märk att fisken/fiskarna har en nedsatt kraft och alla behandlingar är tuffa mot djuren.

Förebygga

Som med allting i vår vardag så handlar det om att försöka förebygga. Här nedan ges några punkter som kan vara till hjälp.

 1. Alltid handla från akvarier där alla individer är friska och pigga.
 2. Aldrig handla från akvarium med döda eller dåliga individer.
 3. Alltid placera nyinköpa fiskar i karantän under 2 veckor.
 4. Aldrig handla växter ur akvarium med dåliga eller döda fiskar.
 5. Undvik att usätta fiskarna från onödig stress och tag god tid på vid isättning i karantänsakvariet.
 6. Märk att stress uppkommer från flytt, kraftiga temperatursvängningar, Ph förändringar eller nitrit höjningar.
 7. Undvik för många individer i akvariet.
 8. Regelbundna vattenbyte.