Vilket foder skall jag välja och varför?
Här samlar vi fakta om råvaror och innehåll i de olika fodersorterna som vi ger till våra akvariefiskar.
I vilken form på fodret vi ger till fiskarna är ibland en fråga om tycke och smak. Men vad fodret innehåller är ofta en förbisedd fråga. Läs om.

  • Spirulina
  • Chlorella
  • Tubifex
  • Mygglarver
  • mm mm

Som mycket annat på den här sidan så är allt i sin linda. Och vi söker dig med specialkunskap som känner att du vill dela med dig av din kunskap.
Maila oss. larsolof@ciabse.se.