Granulat som foderform är mycket bra och användbart. Man har en hel massa olika sorter och typer att välja mellan. Den gemensamma nämnaren är i de flesta fall att den är sjunkande. Granulat finns från de minsta på 0,4mm till de största på 3-4mm. Då fodret i de flesta fall sjunker till botten passar den bäst till de fiskar som äter från botten och letar där. Vilket de flesta av våra akvariefiskar gör när maten i den regionen den vanligtvis rör sig har tagit slut. Genom att utfodra lite men flera gånger triggar man igång fiskens naturliga beteende att själv söka föda och inte bara få den serverad i ett hörn av akvariet.

Tropical Mikrovit Spirulina
CI-Tropic Discusgranulat