Luftpump

Vad för nytta och vad onytta gör luftningen i ett akvarium? Många tror att man med en luftpump pumpar ner luft i akvariet och att det skulle vara förödande för akvariets invånare om luftpumpen stannade. Både rätt och fel. Det är absolut fel att man med luften från pumpen syresätter vattnet. Det som händer är att luftens bubblor med sin rörelse vid vattenytan "drar" ner syre från den omgivande luften och på det sättet syresätter vattnet. Minst lika bra är att ha en annan källa till vattencirkulation vid ytan. Exempelvis vattenrörelse från ett inner- eller ytterfilter med utströmmaren i eller kring vattenytan. Det viktigaste är att man får en rörelse i ytan. En ren cirkularionspump är också ett alternativ med den skillnaden att då har man inte en rening av vattnet i samma procedur.

Nackdelar

Finns det då några direkta nackdelar? Den största negativa faktorn i ett växtakvarium är att luften påverkar halten av CO2. CO2 är en viktig beståndsdel i växternas fotosyntes. Luftbubblorna medverkar till att "driva" ur CO2 ur vattnet och på så sätt motverkar växternas tillväxt. Detta borde inte bli ett stort problem med ett akvarium bestående av tillräckligt med fisk för att forfarande ha ett CO2 värde nog för växterna. Växternas krav skiljer sig givetvis till viss del från varandra. Det jag nog skulle avråda från är att i ett akvarium med få invånare ha en allt för stor "syresten". Kan vara dekorativt men inte optimalt.

Våra luftpumpar till akvarium

  • Sera  Tre olika storlekar på luftpump. Från 110liter/tim till 550liter/tim
  • Tetratec
  • Eheim
  • Hiblow
  • Marina

Sera

Robust och driftsäkra luftpumpar från tysk tillverkare. Finns i avgiven luftmängd från 110liter/t till 550liter/t

Tetratec

Stort sotiment av luftpumpar av god kapacitet. Från 50liter/t till 400liter/t

Marina

Hiblow