Hur kan man minimera riskerna när man sätter i gång sitt akvarium för första gången? Den känsligaste perioden är under de första timmarna och veckorna vid uppstart av akvarium. Det kan vara allt från de första timmarna efter det man släppt i de nya invånarna till de första veckorna då fiskarna börja att acklimatisera sig och skapa sig och finna sig till rätta. Var tid har sina problem och utmaningar men inga av dessa är svårare än att alla kan övervinnas. Här nedan presenterar vi ett antal medel, utvecklade för att minimera påfrestningar på fiskarna under de första dygnen. Det är en ren presentation med lite inflikade, egna erfarenheter från 45 års akvarieintresse och odling av akvariefisk.

Tetra AquaSafe

TetraAquaSafe neutraliserar och tar bort ett flertal, för fiskarna direkt skadliga ämnen. Detta är exempelvis koppar, zink, bly och klor. Vissa av dessa ämnen finns naturligt i vattnet från källan och andra tillsätts för att rena vattnet. Tetra är en av de ledande inom forskning och har här skapat en produkt som eliminerar vissa och begränsar andra skadliga ämnen.

JBL Biotopol

JBLBiotopol.
Får ditt vatten att snabbt bli fritt från skadliga ämnen och skapar en, för fiskar perfekt start i det nya akvariet. BioTopol neutraliserar Ph och eliminerar klor. Det binder tungmetaller såsom järn, koppar och bly. Det är också berikat med bland annat vitamin B som underlättar för fiskarna att skapa ett naturligt skydd mot skador på slemhud och gälar.

Sera BioNitrivec

Sera BioNitrivec.
Få genom tillsats av detta medel en snabbstart av den biologiska mångfalden i akvarievattnet. Det är en bakterikultur som hjälper vattnet och inte minst filtret att snabbt få igång den viktiga biologiska nedbrytningen. Kanske den viktigaste filterfunktionen i vårt akvarium. Förstärker försvaret mot den problematiska nitrithalten i nystartade akvarier. Tillför även magnesium och kalium till växterna.

Mer om vattenberedning kommer fram över. Jag vill dock skriva lite om mina egna erfarenheter i ämnet.
Behövs dessa beredningsprodukter? Inte i en perfekt värld med 100% kunskap. Då startar vi upp vårt akvarium enligt konstens och vetenskapens alla regler. Vi rengör det inföskaffade karet från tidigare hyresgäster. Vi häller i vårt rena fina vatten och tillsätter en del vatten från något gammalt vatten. Kanske från grannens kar eller ännu bättre från den biotop där våra fiskar kommer ifrån. 

Discus

Vi låter vattnet sakta mogna med endast ett fåtal invånare och matar dessa med största försiktighet. Vi låter de inköpta växterna acklimatisera sig i vårt vatten så att dessa i lugn och ro kan utveckla sitt rotsystem. Samtidgit som fiskarnas antal sakta men säkert blir fler tills dess att de är ett optimalt antal för vårt akvariums storlek.
Är det nu på detta viset. Inte....jag, och många akvarister med mig med flera års erfarenhet gör misstagen om och om igen. Och lika ofta överaskande överens med sig själv att, det här borde man räknat ut.
Hjälper då dessa medel mot allt? Inte....man kan aldrig friskriva sig från naturens krafter. Men de gör att man möjligen kan undvika ett alltför stort bortfall av fiskar och växter. Inte minst från två felkällor. Tungmetaller och klor i allt för hårt renat kranvatten. Och den förhatliga nitriten som dyker upp som ett brev på posten i många nystartade akvarier eller vid allt för rengjorda filter vid rengöring.